Collecties

Waterschap Vallei Eem.

Linnen tas: Waterschap Vallei Eem, Veilige dijken, schoon oppervlaktewater, optimale waterstanden.

  • Instelling Museum Flehite
  • Deelcollectie Museumobjecten Museum Flehite
  • Objectnummer 2010-263

Interessante collectiestukken

waterschap de Eem Open dag, rioolzuivering
De Zonnehof, Emil Nolde