Collecties

urn

Romeinse urn met naar buiten omgeboden rand van ruwwandig aardewerk. Gat in de wand; daaromheen oppervlaktebeschadiging; chip uit de rand.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type urn
  • Objectnummer VF 293

Interessante collectiestukken

urn
urn
urn