Collecties

urn

Romeinse ovale urn van grijs ruwwandig aardewerk met naar buiten omgebogen rand. Gevonden in de Houtse vlakte bij ontgravingen der fortificatiewerken. Deel van de rand/wand ontbreekt, chip van de rand af, gat in de bodem.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type urn
  • Objectnummer VF* 323

Interessante collectiestukken

urn
urn
urn