Collecties

pot

Pot met oude verlijmingen en aanvullingen, daarnaast ook loszitende barsten.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type pot
  • Objectnummer Rh 258

Interessante collectiestukken

pot
pot ; eipot
pot