Collecties

gem, intaglio, ringsteen

Vz: de gezeten godin is gekleed in een chiton en draagt een lotuskroon op haar hoofd; in haar schoot het kind Horus die ze lijkt te gaan voeden; voor haar twee lange korenaren.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio, ringsteen
  • Objectnummer GS-00326

Interessante collectiestukken

gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen