Collecties

gem, intaglio, ringsteen

Vz: een naakte jongen, met twee lange vleugels heeft een lang geplooid gewaad vast met beide handen, en twee korenaren in elke hand.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio, ringsteen
  • Objectnummer GS-00502

Interessante collectiestukken

gem, intaglio
gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen