Collecties

gem, intaglio, ringsteen

Vz: Bacchus is naakt en heeft in zijn linkerhand een kantharos waaruit hij wijn schenkt; met zijn rechterarm leunt hij op een satyr; de satyr heeft een thyrsos in zijn rechterhand; aan Bacchus' rechterzijde een panter.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio, ringsteen
  • Objectnummer GS-00865

Interessante collectiestukken

gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen