Collecties

gem, intaglio, ringsteen

Vz: quadriga bestuurd door Victoria.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio, ringsteen
  • Objectnummer GS-00892

Interessante collectiestukken

gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen