Collecties

gem, intaglio, ringsteen

Vz: een kleine strijdwagen wordt bestuurd door een klein figuur in een lang gewaad (gevleugeld? Victoria?); de wagen wordt voortgetrokken door twee naakte kinderen (gevleugeld? Cupidos?).

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio, ringsteen
  • Objectnummer GS-00894

Interessante collectiestukken

gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen