Collecties

gem, intaglio, ringsteen

Vz: de danseres draagt een korte chiton en heeft een kalathos op haar hoofd; in haar handen vermoedelijk een krotala.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio, ringsteen
  • Objectnummer GS-00923

Interessante collectiestukken

gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen
gem, intaglio, ringsteen