Collecties

gem, intaglio

Vz: borstbeeld kalende man met baard in pij? in 3/4 persp. naar rechts

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio
  • Objectnummer GS-11184

Interessante collectiestukken

gem, intaglio
gem, intaglio
gem, intaglio