Collecties

gem, intaglio

Vz: borstbeeld man met helm; kop in 3/4 persp. naar links; borst met kuras in 3/4 naar links

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio
  • Objectnummer GS-11191

Interessante collectiestukken

gem, intaglio
gem, intaglio
gem, intaglio