Collecties

gem, intaglio

Vz: halffiguur, borst in 3/4 persp. naar links, kop in 3/4 persp. naar rechts

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type gem, intaglio
  • Objectnummer GS-20427

Interessante collectiestukken

gem, intaglio
gem, intaglio
gem, intaglio