Utrechtse erfgoedcollecties

pasgewicht?, versierd met puntcirkels

pasgewicht?, versierd met puntcirkels

Interessante collectiestukken

strook, versierd met puntcirkels
strook met gaatjes, versierd met…
deel van schijf, versierd met…