Collecties

paneel

paneel ; Horus Trapeziumvormig houten paneel. Het paneel is op de voorkant en de zijkanten beschilderd en heeft vermoedelijk behoord tot een vierkant canopenkistje. De voorstelling is geschilderd op een gele achtergrond, aangebracht op een dun stuclaagje. Het beeldvlak wordt links, rechts en boven omzoomd door een blokfries met triglyphen en ruitvormige metopen in rood en blauw. Ook onder is een schuins verlopend deel van zo'n fries zichtbaar. Boven het bovenste fries was ooit een uitkragende kroonlijst, nu verdwenen, waarop een centraal element werd geflankeerd door vijf uraeën ter weerszijden (in aanzet bewaard gebleven). Het centrale beeldvlak is geconcipieerd als een naos. Bovenaan is een gevleugelde zonneschijf, door een extra blokfries (met afwijkende metoopdecoratie) gescheiden van de rest van het beeldvlak. Onder staat centraal een man. Hij is frontaal afgebeeld, maar zijn voeten wijzen naar links. Hij heeft een kort zwart kapsel en geen baard. De man is gekleed in een witte tuniek met zwarte clavi, waarover een rode mantel is geslagen, die over zijn linkerschouder in een punt afhangt. Hij wordt geflankeerd door twee Horuszonen in Egyptische stijl: links Kebehsenoef met valkenkop, rechts Doeamoetef met jakhalskop. De goden hebben een mummievormig lichaam met netmotief en zwarte stippen en bieden in de uitgestoken handen textielstroken aan. Het paneel bestaat uit twee houten plankjes, waarvan het smalle linker exemplaar is afgebroken en weer vastgelijmd. Dit plankje is beschadigd op twee plekken: beneden links is er een stuk af en ongeveer in het midden, achter de figuur van Horus, bevindt zich een gat door insectenvraat van onregelmatige vorm. Het rechter en voornaamste plankje verkeerd in redelijk goede staat. Bij de linker voet van de dode is de verflaag verdwenen. Na aankoop door het RMO zijn de naad tussen de twee plankjes en het insectengat opgevuld en gemaskeerd. De rechter zijkant is nogal beschadigd en heeft slechts een kleine aanzet van beschildering bewaard. De linker zijkant is grotendeels origineel en heeft meer schildering bewaard. Het paneel vertoont een aantal deuvelgaten waarmee het aan de zijpanelen werd vastgezet.

  • Instelling Rijksmuseum voor Oudheden
  • Deelcollectie Archeologie Rijksmusem Oudheden
  • Soort / type paneel
  • Objectnummer F 2001/1.2

Interessante collectiestukken

replica van een knielbeeld
schilderij
beeld ; priester