Collecties

Gezicht op de Oudegracht te Utrecht uit het zuiden vanaf de Bakkerbrug naar de Jansbrug met links de huizen aan de westzijde van de gracht, waaronder de stadskastelen Blankenburg, Fresenburg en Oudaen, en rechts de gevel van het huis Putruwiel. N.B. De genoemde stadskastelen hebben sinds 1917 de volgende huisnummers: Blankenburg: 121, Fresenburg: 113, Oudaen: 99, Putruwiel: 134.

"De huise Oudaen, Fresenburg, en Putruwiel / op de Oude gracht t' Utregt. 1736"

  • Instelling Het Utrechts Archief

Interessante collectiestukken

Gezicht op de Oudegracht te Utrecht uit…
Gezicht op de Oudegracht te Utrecht uit…
"groot / blankenburg", "fresenburg",…