Utrechtse erfgoedcollecties

"Verklaring en Namen der Deelnemers."

Lijsten met namen van de voorgestelde personen en deelnemers aan de maskerade van de studenten van het Utrechtsch Studenten Corps op 22 juni 1886, ter gelegenheid van het 50ste lustrum, voorstellende de Unie van Utrecht (1579), de stichting van de hogeschool (1636) en de Vrede van Utrecht (1713).

Interessante collectiestukken

Vierde blad van de maskerade van de…
Eerste blad van de maskerade van de…
Tweede blad van de maskerade van de…