Utrechtse erfgoedcollecties

"DE / VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS, / VAN DE VROEGSTE TIJDEN TOT OP HET EINDE DER 17E EEUW. / IN / ACHT TAFEREELEN, / IN COSTUUM VOORGESTELD / door H. H. Studenten der Utrechtsche Hoogeschool, / den / 25. Juny 1851."

Titelblad van de prenten van de maskerade van de studenten van de Utrechtse hogeschool, gehouden ter gelegenheid van de 215de dies natalis van de hogeschool, voorstellende acht tafrelen uit de vaderlandse geschiedenis tot het eind van de 17de eeuw.

Interessante collectiestukken

"SCHETS, VERKLARING EN TOELICHTING DER…
"DE REDERIJKERS / 1500."
"DE GERMANEN / 70 n. C."