Utrechtse erfgoedcollecties

"CAERTE VANDE VRYHEID DER STADT UTRECHT Volgens decisie van den Iare 1539"

Kaart van het grondgebied van de stadsvrijheid van Utrecht met directe omgeving; met weergave van het stratenplan, wegen en watergangen, de bestuurlijke en waterstaatkundige indeling en aanduiding van een aantal kastelen, huizen en boerderijen en het grondgebruik. Linksboven de opdracht door C. Specht in een cartouche met allegorische figuren.
De grens van de stadsvrijheid is met een stippellijn aangegeven. Met lijsten van belangrijke gebouwen in de stad en schoutambachten en lage gerechten in de stadsvrijheid.

Interessante collectiestukken

"CAERTE VANDE VRYHEID DER STADT UTRECHT…
Kaart van het grondgebied van de…
Kaart van het grondgebied van de…