Collecties

Uitbreidingsplan van de stad Utrecht; met weergave van het bestaande stratenplan, wegen, spoorwegen, watergangen, bebouwing en groenvoorzieningen en de ontworpen uitbreidingen rond de stad met straten en parken in een roze respectievelijk groene kleur.
Met weergave van het gasleidingennet.
Met lijsten van straatnamen, gebouwen en bruggen.

Uitbreidingsplan van de stad Utrecht; met weergave van het bestaande stratenplan, wegen, spoorwegen, watergangen, bebouwing en groenvoorzieningen en de ontworpen uitbreidingen rond de stad met straten en parken in een roze respectievelijk groene kleur.
Met weergave van het gasleidingennet.
Met lijsten van straatnamen, gebouwen en bruggen.

  • Instelling Het Utrechts Archief
  • Deelcollectie Cartografische documenten

Interessante collectiestukken

Plattegrond van de stad Utrecht met…
Plattegrond van de stad Amersfoort; met…
Plattegrond van de stad Utrecht met…