Utrechtse erfgoedcollecties

"Die Jan tot Raader kiest / volgt zyn geleide alleen: / kan iemand teffens rechts / en lings gaan: immers neen. / adde l. 10 pr. D, de just & jure." druk recto o.

Portret van A. Assenborgh, geboren 1725, kanunnik van St. Marie, sedert 1781 bewoner van het huis Oog in Al aan de Leidsche Rijn, overleden 1794. Borstbeeld van voren, in ovaal.

Interessante collectiestukken

"AD.M REVER.DUS ET AMPL.MUS VIR AC DNS.…
"In de Marie kerk"
Portret van Jan van Scorel, geboren…