Utrechtse erfgoedcollecties

"De WITTE VROUWPOORT te Uytrecht 1766"

Gezicht bovenop de stadswal te Utrecht uit het noorden naar de Wittevrouwenpoort met in het midden de toren de Hond, links de stadsbuitengracht met de singel en het toegangshek tot de Wittevrouwenbrug en rechts de huizen aan de Ridderschapstraat, uitkomend op de Wittevrouwenstraat.

Interessante collectiestukken

"de WITTE VROUW Poort. tot UTRECHT.…
" Witte Vrouwen poort buyten U... / ...…
"witte vrouwen poort te Utrecht"