Utrechtse erfgoedcollecties

Portret van A. Graafhuis, geboren 1924, archiefambtenaar 2e klas aan het Gemeentelijk Archief van Utrecht (1951-1958), administratief hoofdambtenaar (1958-1969), adjunct-archivaris (1969-1985), overleden Utrecht 25 november 2015. Te halve lijve van voren, zittend aan zijn bureau in zijn werkkamer in het Archiefgebouw (Alex. Numankade 199).

Portret van A. Graafhuis, geboren 1924, archiefambtenaar 2e klas aan het Gemeentelijk Archief van Utrecht (1951-1958), administratief hoofdambtenaar (1958-1969), adjunct-archivaris (1969-1985), overleden Utrecht 25 november 2015. Te halve lijve van voren, zittend aan zijn bureau in zijn werkkamer in het Archiefgebouw (Alex. Numankade 199).

Interessante collectiestukken

Portret van A. Graafhuis, geboren 1924,…
Portret van A. Graafhuis, geboren 1924,…
Portret van A. Graafhuis, geboren 1924,…