Utrechtse erfgoedcollecties

"Kaart zoowel de oppervlakte gronds aanwijzende, welke van de gemeente Maartensdijk tot de gemeente Utrecht zoude overgaan, als de nieuwe grenzen welke deze twee gemeenten hierdoor van een scheiden."

Kadastraal uittreksel van de gemeente Maartensdijk; het gebied ten noorden en oosten van Utrecht; gelegen tussen Ezelsdijk / Ridderschapsvaart / Minstroom / Zwarte Water; met weergave van belangrijke wegen en watergangen, percelen en bebouwing met kadastrale nummers en het Fort op de Biltstraat.
Met inzetkaart van het noordwestelijke gedeelte van het gebied.

Interessante collectiestukken

Kadastraal uittreksel van de gemeente…
"Gemeente Catharijne/ Sectie D"
"Kaart van een gedeelte der Gemeente…