Utrechtse erfgoedcollecties

"CAERTE VANDE VRYHEID DER STADT UTRECHT Vogens decisie van den Iare 1539"

Kaart van het grondgebied van de stadsvrijheid van Utrecht met directe omgeving; met weergave van het stratenplan, wegen en watergangen, de bestuurlijke en waterstaatkundige indeling en aanduiding van een aantal kastelen, huizen en boerderijen en het grondgebruik. Linksboven de opdracht door C. Specht en I. Ottens in een cartouche met allegorische figuren.
Met lijsten van belangrijke gebouwen in de stad en schoutambachten en lage gerechten in de stadsvrijheid.

Interessante collectiestukken

Kaart van het grondgebied van de…
Kaart van het grondgebied van de…
Kaart van het grondgebied van de…