Collecties

"JEAN BOTH / Bon painctre en paijsages bien ordonnées, a la veue bien douces, / les devants forts, et bien coulerées garnies des figures, et ani= / maux bien entendues. Se tient miantenant a Utrecht ville de sa naissance."

Portret van Jan Both, geboren Utrecht 1610, kunstschilder te Utrecht, overleden 1652. Te halve lijve links.

  • Instelling Het Utrechts Archief
  • Deelcollectie Tekeningen en prenten

Interessante collectiestukken

Portret van Jan Both, geboren Utrecht…
"ADAM WILLAAERTS / Gentil paintre de…
Portret van Jan Gerritsz. van…