Collecties

Rijnwijk

Van de buitenplaats Rijnwijk, zoals de naam al aangeeft gelegen in de buurt van de Kromme Rijn, is het landhuis niet meer aanwezig. In het niet toegankelijke parkbos ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem resteren een gracht en delen van een beukenlaan.Rijnwijk was van oorsprong een omgracht huis, begin 17de eeuw gesticht door Jacob van Asch van Wijck, president van de Staten van Utrecht. In de 18de eeuw werd Rijnwijk bewoond door uitgeweken geestelijken uit het Belgische Cisterci├źnzer klooster d'Orval. Vanaf 1772 was het buiten weer in particuliere handen. Het landhuis is gesloopt in 1867, het landgoed wordt nog altijd als zodanig beheerd.

  • Instelling Landschap Erfgoed Utrecht
  • Deelcollectie Utrechtse buitenplaatsen
  • Objectnummer 11rwk01

Interessante collectiestukken

Groenhoven
Lambalgen
De Hoogstraat