Utrechtse erfgoedcollecties

Groenewoude

Groenewoude ligt aan de oostkant van de Ekris, even ten noorden van Woudenberg. Van de oorspronkelijke aanleg is weinig over, alleen een bouwhuis en een imposant inrijhek zijn bewaard gebleven. Het witgepleisterde langgerekte bouwhuis (koetshuis) stamt uit 1696, het inrijhek is 18de-eeuws. Groenewoude gaat terug op een middeleeuwse ridderhofstad, gesticht eind 14de eeuw en naderhand verbouwd tot aanzienlijk woonhuis. Eind 17de eeuw werd Groenewoude nogmaals verbouwd, o.a. een monumentale ingangspartij werd toegevoegd. Waarschijnlijk in 1859 is het complex, op de nu nog aanwezige onderdelen na, afgebroken. De omgrachting van huis en voorburcht is na 1965 opgevuld met huisvuil. Van de tuinaanleg van Groenewoude is niets bewaard gebleven.

Interessante collectiestukken

Bloemenheuvel
Zuylenveld
Groenevecht