Utrechtse erfgoedcollecties

Groenevecht

De buitenplaats Groenevecht ligt op de oostelijke oever van de Vecht, tegenover Breukelen. Het witgepleisterde hoofdgebouw staat op een geheel omgracht terrein, in een landschappelijk park.Groenevecht bestaat uit het landhuis, een oranjerie, enkele bedrijfswoningen, een koetshuis, tuinmanswoning (Zandpad 35), boerderij Groenlust met zomerhuis (Zandpad 34) en weilanden. Twee identieke 19de eeuwse toegangshekken aan het Zandpad staan aan de rechter- en de linkerkant van het terrein.De oorspronkelijk formele tuin is bijna geheel gewijzigd in een landschapspark, maar diverse zichtlanen en het 17de-eeuwse grachtenpatroon van de formele aanleg zijn bewaard gebleven. Aan de noordzijde van het huis is in 1985 een formele aanleg van J. Copijn gerealiseerd. Aan de zuidzijde van het huis is aan het einde van de 20ste eeuw een moestuin aangelegd.Groenevecht is tussen 1673 en 1686 gesticht door de familie Rutgers en bestond voornamelijk uit agrarisch gebied met boerderijen. Het landhuis heeft een 19de-eeuws uiterlijk, maar een 17de-eeuwse kern. In de loop der eeuwen is het huis diverse malen verbouwd om te voldoen aan de eisen van de tijd. Er werd begin 20ste eeuw een serre aangebouwd, een tuinkamer en in 1972 een garage aan de achterzijde. Eind 20ste eeuw heeft de eigenaar het huis gerestaureerd en het park in zijn oude luister hersteld. Ook heeft hij het grondbezit uitgebreid van 6 naar zo’n 40 ha.

Interessante collectiestukken

Weerestein
Zuylestein
Vecht en Dam