Collecties

Izak Moerdijk

Portretfoto van Izak Moerdijk, bijzonder hoogleraar Algebraïsche topologie vanaf 1 juni 1996. Gewoon hoogleraar Topologie vanaf 1 mei 2002. Foto gepubliceerd in Ublad nr. 19.

  • Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
  • Deelcollectie natuurwetenschappen wiskunde
  • Soort / type digitale afbeelding
  • Objectnummer 0285-114878

Interessante collectiestukken

Izak Moerdijk
Paul Verweel
Adrianus Vermeer