Collecties

Prent met een portret van Nicolaas Cornelis de Fremery, gewoon hoogleraar Geneeskunde, chemie, farmacie, natuurlijke historie vanaf 18 december 1795. Gewoon hoogleraar vanaf 6 november 1815.

  • Deelcollectie natuurwetenschappen wiskunde
  • Soort / type prent
  • Objectnummer 0285-12882

Interessante collectiestukken