Collecties

Hoten model van een bloeiwijze

Dit is een beweegbaar houten model van een sympodium. Een sympodium bij planten is een groei- en vertakkingspatroon langs een as waarbij telkens een tak zich sterker ontwikkelt dan de andere. De groei van de hele tak of stengel vindt plaats door telkens een nieuwe vertakking. Door het draaien van de jongste spruiten kan de groei van varianten van bloeiwijzen worden getoond.

  • Deelcollectie botanie natuurlijke historie
  • Plaats Berlijn
  • Soort / type papier-machémodel
  • object nummer 0285-129307

Interessante collectiestukken

Houten model van een bloeiwijze
Model van bloeiwijze
Houten model van een bloeiwijze