Collecties

Portretfoto van Cornelis Marinus Francken, gewoon hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, Romeinse oudheden, daaronder begrepen een overzicht van de geschiedenis der Romeinsche kunst vanaf 1877. Foto genomen ter gelegenheid van het 3e eeuwfeest.

  • Deelcollectie Latijn geesteswetenschappen letteren
  • Soort / type fotoafdruk zwart-wit
  • Objectnummer 0285-3309

Interessante collectiestukken