Collecties

Cornelis Adrianus Pekelharing

Tekening met een portret van Cornelis Adrianus Pekelharing. Gewoon hoogleraar De ziektekunde, de ziektekundige ontleedkunde vanaf 21 september 1881. Gewoon hoogleraar De algemene physiologie en de vergelijkende biologie, de weefselleer en het experimentele gedeelte der pharmakodynamie, bepaaldelijk de medische toxicologie vanaf 1888 Gewoon hoogleraar De weefselleer en de physiologische scheikunde vanaf 1893.

  • Instelling Universiteitsmuseum Utrecht
  • Deelcollectie humane geneeskunde medische wetenschappen
  • Soort / type tekening
  • Objectnummer 0285-39849

Interessante collectiestukken

Cornelis Adrianus Pekelharing
Cornelis Adrianus Pekelharing
Cornelis Adrianus Bergsma