Utrechtse erfgoedcollecties

C.A. Verrijn Stuart & B.J.H. Ovink

Tekening met portretten van C.A. Verrijn Stuart, gewoon hoogleraar De staatkundige geschiedenis, de statistiek, de staathuishoudkunde vanaf 1 juni 1917. Gewoon hoogleraar De statistiek, de staathuishoudkunde vanaf 7 juni 1919. Gewoon hoogleraar De theorie en de geschiedenis der statistiek, de staathuishoudkunde vanaf 1923. en B.J.H. Ovink, gewoon hoogleraar De geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica, de zielkunde vanaf 2 juni 1913 Gewoon hoogleraar De theoretische wijsbegeerte, de geschiedenis der wijsbegeerte, de pyschologie, met uitzondering van de empirische psychologie vanaf 1 september 1923.

  • Deelcollectie bestuurs- en organisatiewetenschap
  • Soort / type tekening
  • object nummer 0285-39865

Interessante collectiestukken

C.A. Verrijn Stuart & B.J.H. Ovink
Coenraad Alexander Verrijn Stuart
Coenraad Alexander Verrijn Stuart