Collecties

Melchior Leydecker

Mezzotint met een portret van Melchior Leydecker, gewoon hoogleraar Theologie vanaf 23 april 1678.

  • Deelcollectie geesteswetenschappen godgeleerdheid
  • Soort / type prent
  • Objectnummer 0285-12480

Interessante collectiestukken

Gisbertus Voetius
Herman Alexander Röell
Franciscus Burman