Collecties

Buitengewoon hoogleraar Bespiegelende wijsbegeerte en letteren vanaf 9 juni 1846. Gewoon hoogleraar De geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica, de zielkunde vanaf 23 juni 1854.

  • Deelcollectie geesteswetenschappen wijsbegeerte
  • Soort / type lithografie
  • Objectnummer 0285-13337

Interessante collectiestukken