Collecties

Rekenschuif voor barometrische hoogtebepaling volgens Leslie

Met deze houten rekenliniaal kan de hoogte van een locatie (bijvoorbeeld op een berg) uit de stand van een barometer worden berekend. In 1811 ontwierp de Engelse wiskundige Prof. John Leslie deze rekenliniaal. Hij ging daarbij uit van het gegeven dat de luchtdruk afhankelijk is van de hoogte. Verder hield hij rekening met de invloed van de temperatuur op de nauwkeurigheid van kwikbarometers. Bij de hoogtebepaling worden dan ook twee thermometers gebruikt. Eén van deze meet het temperatuurverschil van het kwik in de barometer aan de voet en aan de top van de berg, de ander het verschil in luchttemperatuur. De liniaal heeft twee vaste logarithmische schalen, A en C, en één schuifbare, B, die over liniaal bewogen kan worden. Schaal A geeft de barometerstand in inches aan, schaal C de hoogte van de berg. Op de schuifbare schaal B is de benaderde hoogte (de eerste inschatting 'a') van de berg tot op 20 voet nauwkeurig weergegeven. Links onderin op B, is een korte schaal voor het temperatuurverschil van het barometerkwik en rechtsboven een korte schaal voor het verschil in luchttemperatuur. Voor de hoogtemeting wordt het temperatuurverschil van het barometerkwik gelijkgezet met de boven op de berg gemeten barometerstand (linker onderkant B tegenover A). Schaal B geeft dan de benaderde hoogte 'a' van de berg aan. Vervolgens wordt het nulpunt van de schaal voor de luchttemperatuur op gelijke hoogte gebracht van de benaderde hoogte 'a' op schaal C (rechter bovenkant B tegenover C). Het gemiddelde van de gemeten luchttemperatuur geeft uiteindelijkop schaal C de gecorrigeerde, nauwkeurige hoogte van de berg aan.

  • Deelcollectie landmeetkunde natuurwetenschappen
  • Plaats Engeland
  • Soort / type rekenschuif
  • object nummer ME-41

Interessante collectiestukken

Differentiaalthermometer volgens Leslie
Rekenschuif voor wisselkoersen
Verdampingsmeter volgens Leslie