Collecties

Vloeistofpreparaat van een lintworm uit de dunne darm van een vliegende kat

Vloeistofpreparaat van een lintworm, Bertiella (Taenia) plastica, uit de dunne darm van de Filippijnse vliegende kat. Dit preparaat is verzameld in 1891 in Loeboe Baseng, Indonesië. Hubrecht heeft een aantal van deze dieren aan C.Ph. Sluiter in Amsterdam gezonden om te beschrijven. Sluiter beschreef de soort Taenia plastica aan de hand van het hem toegezonden materiaal. Later onderzoek heeft uitgewezen dat hij twee verschillende soorten bij elkaar heeft beschreven als één soort. Uit welke soort vliegende kat de lintwormen afkomstig zijn is niet genoteerd.

  • Deelcollectie natuurlijke historie zoölogie
  • Soort / type lintworm vloeistofpreparaat
  • object nummer UZ-4214

Interessante collectiestukken

Vloeistofpreparaat van een lintworm uit…
Vloeistofpreparaat van een Vliegende kat
Vloeistofpreparaat van een Vliegende kat