Collecties

Ontwikkeling van de vuursalamander

Metamorphose van de vuursalamander. Vuursalamanders ontwikkelen zich na het ei via een larvaal stadium, met uitwendige kieuwen en een typische zwemstaart. Een volwassen salamander heeft poten, longademhaling en de staart is veranderd.

  • Deelcollectie natuurlijke historie zoölogie
  • Soort / type vloeistofpreparaat vuursalamander
  • object nummer UZ-7150

Interessante collectiestukken

Ontwikkeling van de vuursalamander
Droogpreparaat van een vuursalamander
Wasmodel van de broedkamer van een…