Collecties

Droogpreparaat van een roodpootral

Droogpreparaat van een roodpootral. De roodpootral heeft een verspreiding van India tot in Australië. Deze ral leeft in dichte vegetatie bij moerassen of drassige gebieden. Rallen, ook de soorten die in Nederland voorkomen, zijn over het algemeen slechte vliegers. De roodpootral houdt zich bij voorkeur schuil in begroeiing.

  • Deelcollectie natuurlijke historie zoölogie
  • Soort / type droogpreparaat roodpootral
  • object nummer UZ-726

Interessante collectiestukken

Droogpreparaat van een roodpootral
Droogpreparaat van een Owens…
Droogpreparaat van een Owens…