Collecties

Kleine mangrovekoekoek

Droogpreparaat van een kleine mangrovekoekoek.

  • Deelcollectie natuurlijke historie zoölogie
  • Soort / type droogpreparaat kleine mangrovekoekoek
  • object nummer UZ-729

Interessante collectiestukken

Kleine mangrovekoekoek
Kleine mantelmeeuw
Kleine zilverreiger