Utrechtse erfgoedcollecties

Onder- en bovenkaak van een zandhaai

Kaken van een zandhaai. Tanden van haaien hebben vaak een ingewikkelde vorm, met extra spitsen en kartels, die per soort anders is. Ze wisselen hun tanden constant. De nieuwe tanden liggen al klaar.

  • Deelcollectie natuurlijke historie zoölogie
  • Soort / type droogpreparaat kaak zandhaai
  • Objectnummer UZ-8100

Interessante collectiestukken

Onder- en bovenkaak van een zandhaai
Vloeistofpreparaat van een misvormde…
Tand van een potvis