Collecties

Gewichtsareometer volgens Clarke

Dit is een areometer (hydrometer) van Clarke in zijn oudste vorm. Clarke construeerde in de eerste helft van de 18e eeuw dit type waterweger en past deze aan het systeem der Engelse accijnzen aan. Hij bestaat uit een koperen bol, van onderen met een driekantige steel, van boven met een platte stift. De stift heeft in het midden van metalen knopje, hierboven en onder lopen verdelingen van 0 tot 9 naar beide kanten. De roodgelakte koker, waarin alles is opgeborgen is het proefvat. In de deksel van de koker worden twintig gewichtjes bewaard. In één hiervan staat 'water' gegraveerd. Wanneer men dit onderaan de meter schroeft, zinkt deze juist tot het knopje het water in. Een ander gewichtje, met het opschrift 'proof' laat de areometer in alcohol van de standaardconcentratie ('londonproof' komt overeen met een soortelijk gewicht 12/13, d.i. 56% alcohol, ook nam men wel 64% als standaard aan) tot het merk inzinken. Is de alcohol geconcentreerder en de vloeistof dus dunner, dan zinkt de areometer dieper in, en moet het gewicht aan de staaf dus verminderd worden tot hij tot bij het knopje zinkt. In het geval dat de vloeistof te weinig alcohol bevat ('underproof') moet een zwaarder gewicht opgeschroefd worden. Bij het juiste gewicht geeft het opschrift van dat gewicht de concentratie van de vloeistof aan. Voor het geval dat de vloeistof 'underproof' is, draagt het gewicht een merk als: 1 in / u 20, wat betekent dat de vloeistof bestaat uit een mengsel 1 water in 19 'proof'. De 'u' geeft aan dat de vloeistof underproof is. Voor het tegenovergestelde geval ('overproof') is het merk bijvoorbeeld 1 o / to 20 wat aangeeft dat op 20 delen vloeistof 1 deel water toegevoegd moet worden om de normaalvloeistof te verkrijgen. In het eerste geval bevatten dus twintig delen vloeistof een deel water te veel, in het tweede geval te weinig, in vergelijking met de 'proof'. Voor temperatuurcorrectie zijn vijf 'weather weights' toegevoegd, koperen ringetjes gemerkt 40, 50, 60, 70 en 80. Indien de thermometer 60° Fahrenheit aanwijst, moet het met 60 gemerkte ringetje over de bovenste steel gehangen worden. De verdeling van 0 tot 9 diende voor interpolatie.

  • Deelcollectie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Plaats Engeland
  • Soort / type areometer gewicht koker
  • object nummer V-16

Interessante collectiestukken

Gewichtsareometer volgens Fordyce
Gewichtsareometer volgens Nicholson
Gewichtsareometer volgens Nicholson