Collecties

Gewichtsareometer volgens Nicholson

Met deze gewichtsareometer kan het soortelijk gewicht van vaste stoffen worden bepaald aan de hand van gewichtsmetingen in vloeistof en in de lucht. Het apparaat wordt in een buisje met vloeistof gehangen en op het schoteltje wordt een hoeveelheid van de te onderzoeken stof geplaatst. Er worden gewichtjes bijgeplaatst tot de meter tot aan het merkstreepje in het water hangt. Vervolgens wordt het te onderzoeken monster in het mandje geplaatst en de meter weer in de vloeistof gehangen. Op het schoteltje worden gewichtjes gelegd, tot de meter weer tot aan het merkstreepje in de vloeistof hangt. Het verschil in toegevoegd gewicht geeft het soortelijk gewicht aan. De gewichtjes horen mogelijk niet origineel bij het toestel.

  • Deelcollectie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Soort / type areometer
  • object nummer V-22

Interessante collectiestukken

Gewichtsareometer volgens Nicholson
Gewichtsareometer volgens Clarke
Gewichtsareometer volgens Fordyce