Collecties

Etui met diverse areometers

Een areometer dient om de dichtheid van een vloeistof te meten. het etui bevat: 1. alcoholmeter volgens Richter en Tralles (gewichts- en volumeprocenten), met ingebouwde Einschlussthermometer met papieren schaal; 2. areometer met schaal volgens Baumé; 3. areometer voor vloeistoffen met soortelijk gewicht tussen 0.700 en 1.000; 4. areometer voor vloeistoffen met soortelijk gewicht tussen 1.000 en 1.450; 5. areometer voor vloeistoffen met soortelijk gewicht tussen 1.400 en 1.975; 6. glazen Einschlussthermometer met papieren schaal van -30 (1) 90° Réaumur.

  • Deelcollectie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Plaats Duitsland
  • Soort / type areometer etui thermometer
  • object nummer V-25

Interessante collectiestukken

Areometer volgens Cartier
Alcoholmeter volgens Richter & Tralles
Gewichtsareometer