Collecties

Pyknometer in kist met kistje met gewichten

Een pyknometer is om de soortelijke massa van een vloeistof te meten. Aan de hand van het nauwkeurig gemeten gewicht en het volume kan de dichtheid worden berekend. Er zijn twee kistjes. In één kistje is een glazen fles met ingeslepen stop Het tweede kistje bevat gewichten. Deze zijn in 'gran' gemeten. Het betreft hier greinen, van 0.0609 gram. Het flesje bevat juist 1000 gran. Het instrument is geijkt voor een temperatuur van 14° Réaumur. Het betreft hier greinen, van 0.0609 gram.

  • Deelcollectie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Plaats Duitsland
  • Soort / type gewicht kist pincet pyknometer
  • object nummer V-5

Interessante collectiestukken

Pyknometer
Kistje met wiskundemodellen
Mutsenplooier met bijbehorende stokjes…