Collecties

Toestel ter demonstratie van warmteëmissie en absorptievermogen van oppervlakken

Op een mahoniehouten voet is een differentiaalthermometer van Leslie gemonteerd, waarvan de beide bollen vervangen zijn door vlakke metalen kapsels. Met een differentiaalthermometer kan het verschil in stralingswarmte van twee warmtebronnen worden gemeten. De naar elkaar toewijzende vlakke zijden van de kapsels zijn dofzwart en glimmend gemaakt. Tussen beide in staat een bol metalen vat met vlakke zijwanden, die eveneens glimmend en dofzwart zijn. De dofzwarte zijde staat tegenover het glimmende kapsel en de glimmende zijde tegenover het zwarte kapsel. Schenkt men nu in het vat warm water, dan geeft de differentiaalthermometer geen uitslag. Het zwarte kapsel neemt dus van de glimmende zijde van de warme cilinder evenveel warmte op als het glimmende kapsel van de zwarte zijde. Hiermee toont men de evenredigheid van stralingswarmte en absorptie aan.

  • Deelcollectie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Plaats Nederland
  • Soort / type instrument thermometer
  • object nummer W-120

Interessante collectiestukken

Toestel ter demonstratie van het…
Damesensemble bestaande uit broekhes en…
Instrument ter demonstratie van de…