Collecties

Differentiaalthermometer volgens Leslie

De thermometerbuis is gevuld met alcohol. Langs de verticale benen zijn aan weerszijden ivoren schaalverdelingen bevestigd, die loopt van 0-60. Het instrument is te gebruiken als: 1. differentiaalthermometer, om het verschil in warmte rond de twee bollen te meten 2. hygrometer: om één der bolletjes wordt dan een tulen of mouseline lapje bevestigd, dat bevochtigd wordt. Door de verdamping koelt dit bolletje af. De temperatuursdaling is een maat voor de verdamping, dus ook voor de vochtigheidstoestand van de lucht. 3. stralingsmeter: het ene bolletje wordt gezwart, het andere niet. Door warmtestraling wordt het gezwarte bolletje verwarmd. De beide bolletjes worden nu vlak bij elkaar gebracht om geen last van temperatuurverschillen van de lucht te hebben.

  • Deelcollectie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Plaats Engeland
  • Soort / type thermometer
  • object nummer W-47

Interessante collectiestukken

Differentiaalthermometer volgens Leslie
Verdampingsmeter volgens Leslie
Psychrometer volgens August