Collecties

Hygrometer volgens Kater

De wijzer is verbonden aan een gedraaide snaar, mogelijk van kattendarm. Door schommelingen in de luchtvochtigheid verandert de draaiing van de snaar en daarmee de wijzer. Door een ingebracht raderwerk wordt de draaiing van de wijzer vergroot. De wijzerplaat is verdeeld in 100 delen, de hulpwijzer geeft tot 10 omwentelingen van de hoofdwijzer aan. De totale verdeling loopt dan over 1000 schaaldelen.

  • Deelcollectie meteorologie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Plaats Engeland
  • Soort / type hygrometer
  • object nummer W-82

Interessante collectiestukken

Hygrometer met kattesnaar en metalen…
Meetrad om de lengte van wegen te meten
Metaalbarometer volgens Bourdon