Collecties

Verdampingsmeter volgens Anderson

Een atmometer wordt gebruikt om de vochtigheidsgraad van de lucht te bepalen. Een glazen cilinder is door een omgebogen buis met een glazen bol verbonden, onder aan deze bol is een gesloten glazen buis bevestigd. De cilinder is gedeeltelijk met alcohol gevuld, verder is het apparaat luchtledig. Om de glazen bol is een lapje bevestigd, dat vochtig gehouden wordt. Door de afkoeling die door de verdamping van het water uit het natte lapje veroorzaakt wordt, destilleert de alcohol uit de cilinder naar de bol over en verzamelt zich in de glazen steel. Aan deze steel is een schaalverdeling bevestigd, zodat men de snelheid van het overdestilleren van de alcohol meten kan. Aangezien deze snelheid afhankelijk is van de snelheid van verdampen van het water uit het lapje, is dus de in een bepaalde tijd overgedestilleerde hoeveelheid alcohol een maat voor de vochtigheidstoestand van de lucht.

  • Deelcollectie natuurkunde natuurwetenschappen
  • Plaats Engeland
  • Soort / type atmometer
  • object nummer W-86

Interessante collectiestukken

Verdampingsmeter volgens Leslie
Psychrometer volgens August
Differentiaalthermometer volgens Leslie